Cơ hội hợp tác

• Chiến lược hợp tác giao thương – kinh doanh – đầu tư giữa Việt nam và Bắc Úc
• Dự án nhập khẩu trâu, bò Bắc Úc và phân phối tại thị trường Việt Nam
• Dự án xuất khẩu vật liệu xây dựng lắp ráp từ Việt Nam sang Bắc Úc
• Dự án phát triển điểm đến Du lịch – Giao thương lồng ghép với Chiến lược phát triển du lịch Thổ dân Bắc Úc.
• Dự án đào tạo nghề và xuất khẩu lao động tay nghề cao từ Việt Nam sang Bắc Úc.