Kết nối lại quan hệ hợp tác giữa tỉnh Khánh Hòa với vùng lãnh thổ Bắc Australia

Chiều 15-2-2023, lãnh đạo Sở Ngoại vụ Khánh Hòa có buổi họp trực tuyến với lãnh đạo Sở Công nghiệp, Du lịch và Thương mại của vùng lãnh thổ Bắc Australia (thuộc Liên bang Australia).

Tại cuộc họp, hai bên đã trao đổi việc thực hiện bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Khánh Hòa với vùng lãnh thổ Bắc Australia được ký kết vào năm 1998. Qua đó nhận thấy, vì nhiều lý do khác nhau nên các nội dung trong bản ghi nhớ vẫn chưa mang đến những kết quả như kỳ vọng ban đầu. Chính vì thế, đã đến lúc lãnh đạo hai địa phương cần nghiên cứu việc soạn thảo nội dung và tiến tới ký kết bản ghi nhớ mới để triển khai thực hiện một cách có hiệu quả nhất.

Quang cảnh buổi họp trực tuyến giữa lãnh đạo Sở Ngoại vụ Khánh Hòa với lãnh đạo Sở Công nghiệp, Du lịch và Thương mại của vùng lãnh thổ Bắc Australia.
Quang cảnh buổi họp trực tuyến giữa lãnh đạo Sở Ngoại vụ Khánh Hòa với lãnh đạo Sở Công nghiệp, Du lịch và Thương mại của vùng lãnh thổ Bắc Australia.

Để khởi động lại mối quan hệ hợp tác này, phía Sở Ngoại vụ Khánh Hòa cũng đã chuyển lời mời của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tới lãnh đạo vùng lãnh thổ Bắc Australia sang tham dự Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa, diễn ra vào đầu tháng 4; mời Thủ hiến vùng lãnh thổ Bắc Australia qua tham dự Festival Biển Nha Trang vào tháng 6; tổ chức đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa sang làm việc tại vùng lãnh thổ Bắc Australia, dự kiến vào tháng 7. Phía lãnh đạo Sở Công nghiệp, Du lịch và Thương mại của vùng lãnh thổ Bắc Australia hoàn toàn thống nhất với 3 nội dung trên và bày tỏ hy vọng mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Khánh Hòa với vùng lãnh thổ Bắc Australia vào thời gian tới sẽ thực sự mang đến những kết quả tích cực cho cả hai bên và không còn bị gián đoạn như thời gian qua.

Nguồn: https://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202302/ket-noi-lai-quan-he-hop-tac-giua-tinh-khanh-hoa-voi-vung-lanh-tho-bac-australia-8276260/