04/03/2015

VABIS Group và các nhà nhập khẩu thịt bò Úc tại VN tham gia hội thảo chuyên đề: ”Đảm bảo hệ thống chất lượng chuỗi cung ứng của nhà xuất khẩu (ESCAS)” – Do Tổ Chức Thịt và Động vật Úc (MLA) thực hiện tại Hà Nội.