09-12/02/2014

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Tây Bắc Úc và Tập đoàn Vabis Group – Ông Nguyễn Ngọc Mỹ họp mặt đầu xuân với Chính quyền và doanh nghiệp Bắc Úc tại TP Darwin.