10/12/2013

Hội nghị liên kết đầu tư ra nước ngoài trong bối cảnh toàn cầu hóa và “Mô hình Việt Nam – Bắc Úc” do Vabis Group tổ chức tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.