Những đóng góp của Hội Nông gia Việt Nam tại Bắc Úc đã được Chính phủ Lãnh thổ ghi nhận

Ông Đinh Quang Hài, còn gọi là David Đinh, đã được trao tặng huy chương OAM nhân ngày Australia Day 2021, phần lớn là nhờ những đóng góp nổi bật cho Lãnh thổ Bắc Úc của Hội Nông gia Việt Nam do ông điều hành.

Chủ tịch Hội Nông gia Việt Nam tại Lãnh thổ Bắc Úc, ông Đình Quang Hài hay David Dinh, trong phần phỏng vấn đầu trang, đã chia sẽ về những sáng kiến và những sự đóng góp nổi bật của Hội Nông gia Việt Nam tại địa phương.

Sự đóng góp của Hội Nông gia Người Việt Bắc Úc cho ngành nông nghiệp điạ phương
Sự đóng góp của Hội Nông gia Người Việt Bắc Úc cho ngành nông nghiệp điạ phương

Những thành quả này đã giúp ông Đinh Quang Hài đoạt được huy chương OAM nhân ngày Quốc Khánh 26/1/2021.

Ông Đinh Quang Hài
Ông Đinh Quang Hài

Ngoài ra, ông Đinh Quang Hài cũng trình bày về tình trạng thiếu nhân công trong ngành nông nghiệp địa phương và cách Hội Nông gia Việt Nam giải quyết tình trạng này.

Nguồn: https://www.sbs.com.au/language/vietnamese/audio/nhung-dong-gop-cua-hoi-nong-gia-viet-nam-tai-bac-uc-da-duoc-chinh-phu-lanh-tho-ghi-nhan